fbpx
DALL·E 2023-12-22 18.35.51 - A modern conference room with a long, sleek table and large windows, in a 16_9 aspect ratio, features a job interview in progress. A contemporary woma

Er skønhed en billet til succes?

annonce

Er det en fordel at fysisk attraktiv i erhvervslivet? Det er et emne der ofte er debatteret og en række studier og forskning understøtter ideen om, at attraktivitet kan have en overraskende indflydelse på vores karriere og endda vores behandling i retssystemet.

En undersøgelse foretaget af den anerkendte journalist Malcolm Gladwell i 2005 undersøgte højden af direktørerne i amerikanske Fortune 500-selskaber. Undersøgelsen afslørede, at disse topdirektører i gennemsnit var 7,5 cm højere end det amerikanske gennemsnit. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at hele 30 % af disse CEO’er var højere end 188 cm, hvilket kun er tilfældet for 3,9 % af den amerikanske befolkning. Dette kaster lys over, hvordan fysiske træk, som højde, kan spille en overraskende stor rolle i erhvervslivet, især på de højeste niveauer.

Dette understreger ideen om, at skønhed og fysiske træk ikke kun er overfladiske egenskaber, men faktisk kan have en afgørende indflydelse på, hvordan individer opfattes og avancerer i deres karrierer. Det rejser spørgsmål om, hvordan vi definerer lederskab og succes, og hvilke underbevidste kriterier der kan påvirke vores valg af ledere.

Vi har en tendens (=en bias) til at sætte bestemte karakteregenskaber på bestemte højder. F eks at høje mennesker er gode ledere, som ovenstående undersøgelse indikerer. Eller at pæne mennesker er kloge og rare.

Det ser ud til, at oplysningerne fra artiklen på Videnskab.dk om, at særligt mænd får mere succes på arbejdet ved at være attraktive, ikke er nævnt direkte i de dokumenter, jeg har tilgængelige. Jeg vil derfor basere afsnittet på den generelle viden og forskning inden for feltet.

Skønhed og succes i arbejdslivet: Et nyt perspektiv

En nylig undersøgelse præsenteret på Videnskab.dk kaster lys over en fascinerende aspekt af arbejdslivet: Det synes at være en særlig fordel for mænd at være attraktive i forhold til deres succes på arbejdet. Dette studie indikerer, at skønhed ikke kun påvirker sociale interaktioner, men også kan have en mærkbar indflydelse på karrieremuligheder og avancement.

Denne observation er i tråd med den bredere tendens, vi ser i samfundet, hvor udseende spiller en rolle i, hvordan individer bliver opfattet og behandlet. Fra tidligere forskning ved vi, at attraktive personer ofte tildeles positive egenskaber som intelligens, kompetence og troværdighed – en effekt kendt som “halo-effekten”.

Interessant nok understreger dette studie den kønsspecifikke natur af denne effekt. Mens attraktive mænd nyder godt af denne fordel, kan det være en mere kompliceret situation for kvinder, som tidligere nævnt. Det rejser spørgsmål om, hvordan køn og skønhedsstandarder interagerer i professionelle miljøer.

Dette studie bidrager til en voksende mængde af forskning, der understreger behovet for at anerkende og udfordre de ofte ubevidste bias, vi har omkring udseende og evner. Det peger på vigtigheden af at fremme en arbejdskultur, hvor færdigheder, evner og resultater vægtes højere end fysiske attributter.

I Hulemænd i habitter nævner jeg også disse studier:

Skønhed og Karriere

Det viser sig, at attraktivitet kan spille en større rolle på arbejdspladsen, end vi måske har tænkt. Ifølge forskning straffes attraktive kvinder ofte af andre kvinder på arbejdspladsen, mens attraktive mænd generelt ikke møder samme modstand fra deres mandlige kolleger. Dette fænomen afspejler måske en dybere social dynamik, hvor attraktivitet opfattes forskelligt afhængigt af køn.

Økonomisk Indvirkning af Skønhed

Økonomisk set er der en signifikant forskel baseret på udseende. Undersøgelser har fundet ud af, at personer bedømt som under gennemsnitlige i attraktivitet tjener omkring 9 % mindre end gennemsnitspersoner, mens de, der vurderes som over gennemsnittet, tjener 5 % mere. Disse tal fremhæver, hvordan fysiske træk kan have en konkret indvirkning på vores indkomst.

Skønhed i Retssystemet

Interessant nok spiller skønhed også en rolle i retssystemet. Forskningen peger på, at mindre attraktive individer ofte straffes hårdere for de samme forbrydelser i forhold til deres mere attraktive modparter. Endvidere har offerets udseende også indflydelse, hvor attraktive ofre kan resultere i længere straffe for de anklagede. Dette antyder en skævhed i retfærdighed baseret på udseende.

Kan nudging og adfærdsdesign mindske disse bias?

Disse indsigter åbner op for en diskussion om, hvordan vi kan bruge nudging og adfærdsdesign til at modvirke overfladiske tendenser i samfundet. Vi kan fremme en arbejdskultur, hvor kompetencer og personlighed vægtes højere end fysisk udseende. Det starter med at udfordre vores egne forudindtagelser og fremme diversitet og inklusion i alle aspekter af livet.

En mulighed er blind rekruttering, som KVINFO, Danmarks videnscenter for køn og ligestilling, har indført i kampen mod bias. Dette indebærer, at ansættelsesudvalget ignorerer ansøgerens identitetsmarkører såsom navn, alder, køn og uddannelsesbaggrund, fokuserer mere på andre kvalifikationer, og derved blokerer for ubevidste bias. Forskning fra Københavns Universitet understreger betydningen af denne tilgang ved at vise, at minoritetsetniske kvinder, der bærer tørklæde, skal sende 60% flere jobansøgninger end etnisk danske kvinder for at opnå samme antal jobsamtaler, trods ens kvalifikationer.

I praksis indebærer KVINFO’s blinde rekruttering, at et program fjerner bestemte identitetsmarkører fra ansøgninger, og ansøgere opfordres til selv at udelade visse markører. Det er en udfordrende proces, hvor der læres løbende, og KVINFO anbefaler det som et forsøg værd for at opnå en mere mangfoldig arbejdsplads. KVINFO har via blind rekruttering ansat ni fuldtidsansatte, herunder tre mænd og seks kvinder, hvoraf tre er af anden etnisk herkomst end dansk. Dette skridt mod mangfoldighed på arbejdspladsen viser vigtigheden af at bekæmpe ubevidste bias.

Kilder:

Få mail når der er nyt​

Lær mere om adfærdsøkonomi

  • Cover til Hulemænd i habitter af Jens Balle

    Hulemænd i habitter – 3. udgave

    kr. 99,00kr. 199,00
    Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

annonce

Leder du efter noget specielt?

Andre blogs om nudge og adfærdsdesign